Vad är grafisk design?

Håll dig uppdaterad om nya artiklar

Grafisk design används brett för att uppnå förståelse och få ut budskap genom färg och form bland annat. Utvecklas ständigt och har funnits sedan mänsklighetens existens. 

Ursprunget till grafisk design kan spåras från ursprunget till den mänskliga existensen, från grottorna i Lascaux, till Roms Trajanuspelare till medeltidens upplysta manuskript, till neonljusen i Ginza, Tokyo. I

Genom bilder, former och text tillämpas grafisk design. Grafisk design utvecklas ständigt men grundläggande principerna är detsamma för placering av text, balans, färg, kontrast, rörelse, mönster, proportionalitet, närhet, upprepning och ytegenskaper.

Till skillnad från konst vars syfte bland annat är kontemplation, bygger design på principen om “form följer en specifik funktion”. Därför är grafisk design en tvärvetenskaplig gren av design vars grunder och mål kretsar kring definitionen av problem och fastställandet av mål för beslutsfattande, genom kreativitet, innovation och lateralt tänkande tillsammans med manuella eller digitala verktyg, som transformerar dem för korrekt tolkning. Denna aktivitet hjälper till att optimera grafisk kommunikation.

Grafisk design har som användningsområde olika kunskapsområden inriktade på vilket visuellt kommunikationssystem som helst. Till exempel kan det tillämpas i reklamstrategier, produkt etiketter, tillgänglighet för funktioner eller företags varumärke bland annat.

Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Graphic_design

Relaterade artiklar

Få notis om nya artiklar från oss