Vad är en logotyp?

Håll dig uppdaterad om nya artiklar

En symbol, emblem, text eller grafisk bild eller en kombination av dessa och representerar ett företag, organisation eller varumärke. Enkel, tydlig, originell, slagkraftig, slående och igenkännande och fungera och  vara en del av företagets kommunikation utåt.

Själva ordet logotyp kommer ursprungligen från grekiskan och kan delas upp i “Logos” som betyder ord och ”typos” som betyder avtryck. I Egypten finns belägg för att man redan för 4 000 år sedan brännmärkte oxar som tillhörde ett tempel med gudens symbol.

Tempel Egypt

 

En logotyp kan va en symbol, emblem, text eller grafisk bild eller en kombination av dessa och representerar ett företag, organisation eller varumärke. Används för att få en visuell igenkänning och ge en känsla av varumärket. Ibland skiljer man på logotyp och logga. Loggan är då den grafiska symbolen medan logotypen är själva texten. När man talar om en logotyp eller en logga menar man dock oftast både grafiken och texten tillsammans. 

“Design is the silent ambassador of your brand.” —Paul Rand

ok symbol 

En logotyp ska vara enkel, tydlig, originell, slagkraftig, slående och igenkännande och fungera och  vara en del av företagets kommunikation utåt.  Logotypen är en del av varumärkets visuella identitet och ska ge en känsla i färger och form för att förstärka varumärket  men är också bara toppen av isberget i varumärkesbyggandet. En undersökning på småbarn 2-3år gamla gjordes där barenen kände igen välkända logotyper innan de ens kunde läsa eller skriva de visar på kraften av en symbol när den är som bäst.

“Less is more.” Ludwig Mies van der Rohes

Viktigt med igenkänning

Användnings område för logotypen 

  • Visitkort
  • Brev 
  • Fordon 
  • Annonser 
  • Websida
  • Sociala medie kanaler

Du ser logotypen överallt från 16 pixlar liten på till exempel webbplatsen till 3 meter stor på en reklam tavla och därför är de viktigt med en anpassningsbar responsiv logotyp.

De finns även ljudlogotyper så som glassbilens melodislinga. Intels melodi i slutet av deras reklamer när deras logotyp visas upp. Windows start melodi. Macintosh start melodi och många fler ljudlogotyper som vi förknippar starkt och känner igen så fort vi hör dem.

Relaterade artiklar

Få notis om nya artiklar från oss