Ranknest logo

Stubbfräsarna

LPV Fastighetsservice lanserades år 2020 med fokus på fastighetstjänster såsom fasadmålning och trädgårdsarbete för privatpersoner, företag och bostadsföreningar. Vi insåg sedan behovet av ett pålitligt och kostnadseffektivt alternativ för stubbfräsning och trädfällning på bostadsegendomar, och därför skapades Stubbfräsarna. Vi erbjuder fortfarande dessa typer av tjänster men har på senare tid skiftat vårt fokus mer mot stubbfräsning och trädfällning.

Utmaning

Stubbfräsarna stod inför en betydande utmaning när de kom till oss. Företaget hade ingen online-närvaro genom en dedikerad webbplats, vilket begränsade deras förmåga att effektivt kommunicera sina tjänster och företagsidentitet till potentiella kunder. Dessutom drevs företaget genom en annan webbplats fokuserad på fastighetstjänster, vilket gjorde det svårt för trädfällnings- och stubbfräsningsföretaget att tydligt framhäva och marknadsföra sina specialiserade tjänster.

Metod

För att övervinna dessa utmaningar startade vi projektet genom att skapa en stark företagsidentitet genom designen av en unik och professionell logotyp. Därefter fortsatte vi att utveckla en anpassad webbplats i WordPress med hjälp av Elementor Pro. Målet var att skapa en användarvänlig plattform där Stubbfräsarna kunde presentera sina tjänster på ett tydligt sätt och låta kunderna begära en offert lätt online.

Resultat

Efter den framgångsrika genomförandet av det nya logotypen och webbplatsen såg Stubbfräsarna omedelbara resultat. Företaget fick en synlig och professionell närvaro online som matchade deras expertis inom trädfällning och stubbfräsning. Kundresponsen var positiv och företaget märkte en ökning av förfrågningar och intresse från potentiella kunder.

Den nya webbplatsen fungerade som ett kraftfullt verktyg för att informera kunderna om tjänsterna och erbjuda en enkel mekanism för att begära en offert. Dessutom gjorde den moderna och tilltalande designen det lättare för Stubbfräsarna att skilja sig från konkurrenterna och stärka sitt varumärke.

Genom att övervinna utmaningar och leverera synliga resultat kunde vi bidra till Stubbfräsarnas tillväxt och stärka deras närvaro inom trädfällningsindustrin. Vi fortsätter att stödja dem för att säkerställa en långsiktig och framgångsrik närvaro online.

Offertförfrågan

Quotation request

Quote request

We’re working as fast as we can and we’ll contact you as soon as we have time. For the quickest response, please call us or send a message in the chat. 0706267032.

Offert förfrågan

Vi jobbar så fort vi kan och vi kommer att kontakta dig så fort vi har tid. För snabbast svar ring oss eller skriv i chatten. 0706267032