Vad är neuromarketing?

Nueromarketing är ett begrepp inom marknadsföring som omfattar metoder där marknadsföringen väcker fysiska och psykiska reaktioner för att påverka målgruppens åsikt eller handling.

Att ha den bästa teknologin eller den bästa lösningen garanterar inte att kunder köper från dig. Men ny forskning antyder på tala till den sanne beslutsfattaren den gamla hjärnan kommer att öka din effektivitet i att sälja din produkt eller tjänst.

Du känner säkert igen åtskillnad mellan vänstra hjärnhalvan och högra halvan vänstra sidan är centrum för linjärt tänkande så som språk, logik och matematik. Högra sidan är centrum för konceptuellt tänkande så som konst, musik, kreativitet och inspiration. Hjärnan kan också bli åtskild i tre delar nya hjärnan, mitten hjärnan och den gamla hjärnan. Som fungerar som separata organ med olika cellstruktur och olika funktioner alla dessa tre kommunicerar med varandra och påverkar varandra. Nya hjärnan tänker och bearbeta rationell data. Mitten hjärnan känner och bearbetar känslor. Den gamla hjärnan beslutar men den tar hänsyn till de andra två hjärnorna men den gamla hjärnan är den faktiska triggern till ett beslut. Gamla hjärnan är ett primitivt organ och ett direkt resultat av den grundläggande evolutionen. De är vår flykt eller kamp hjärna vår överlevnads hjärna och är också kallad vår reptilhjärna. Vissa kallar den gamla hjärnan den första hjärnan då den kom till först innan vi utvecklade en mellanhjärna och en ny hjärna.

nya, mitten & gamla hjärnan

Ytterligare nyare studier visar att den nya hjärnan inte är fullt utvecklad förens vid 25 års åldern.  Den gamla hjärnan är väl namngiven då den går tillbaka 450 miljoner år tillbaka i tiden. Enligt neuroforskaren robert ornstein i ”evolution of consciousness” vår gamla hjärna är enbart oroad över vår överlevnad och har varit det i miljontals år. Överlevnadsrelationer spelar en stor roll i beslutsfattandet.

Hur tilltalar du en hjärna som är 450 miljoner år gammal säljare, politiker, lärare och föräldrar kan intyga hur svårt de är att övertala personer genom att helt enkelt använda ord. Ord har endast funnits i 40 tusen år innan dess var människans kommunikation begränsad till tecken eller gäster. Det är till och med ännu svårare att kommunicera med skriftspråk eftersom det bara har funnits i 10 tusen år gammalt. Det har inte varit tillräckligt med tid för att skrivna ord ska göra en påverkan på den gamla hjärnan. För att motivera och inspirera den gamla hjärnan måste du lära dig att tilltala ett helt nytt språk. Forskare har visat att människor triggas av en känslomässig mening och motiverar dem rationellt. Dessutom vet vi nu att den slutgiltiga besluten görs av den gamla hjärnan, en hjärna som inte ens förstår ord.

Hur påverkar du den gamla hjärnan systematiskt. Det finns 6 stimulanser som påverkar beslutet.

1. Självcentrerad allt som berör sig själv.

2. Kontrast med eller utan

3. Påtaglig imput, enkel kommunikation

4. Början och slut hjärnan letar hela tiden efter genvägar och lyssnar som mest på budskapet i början i slutet och uppfattar lite mindre i mitten.

5. Visuell stimulans, synnerven är fysisk kopplad till den gamla hjärnan och är 40 gånger snabbare än hörselnerven.

6. Känsla, känslor skapar elektrokemiska reaktioner där reaktionen påverkar vårt beslut känslor så som sorg, lycka ilska överraskning.

Nå fram med problem/frustrationer med en lösning/resultat för kunden som de inte ens visste om. fokusera på problemet och lösningen inte produktens egenskaper. Använd gedigna bevis på alla dina lösningar som du presenterar helst visuellt eller i kundcase.

Enklare förklarat så ska du ha koll på dessa fyra för att lättare nå fram till den gamla hjärnan pain claim gain delivery. Genom att använda de här tankesättet så kan du få fler sälj och effektivare marknadsföra din tjänst eller produkt genom att du når den delen av hjärnan som tar de slutgiltiga beslutet.

Smärta, påstående, vinst och tilltala

Hoppas du fått en bättre uppfattning om neuromarketing och dess egenskap har länkat källor nedan till där jag har hämtat information ifrån ifall du vill fördjupa dig ännu mer.

 

Källor

https://sv.wikipedia.org/wiki/Neuromarketing

https://www.adlibris.com/se/bok/neuromarketing-9781595551351

https://www.adlibris.com/se/bok/the-evolution-of-consciousness-9780671792244

Relaterade artiklar