Ranknest logo

Grafisk design termer och förkortningar

Graphic design termer och förkortningar
Graphic design termer och förkortningar

Grafisk design är ett omfattande område som kräver både kreativitet och teknisk kunskap. För att förstå och kommunicera effektivt inom detta fält är det viktigt att vara bekant med de olika termer och förkortningar som används. Denna artikel kommer att utforska några av de vanligaste termerna och förkortningarna inom grafisk design.

CMYK

CYMK står för cyan, magenta, gul och svart. Dessa är de fyra färgerna som används i tryckning och är vanligtvis representerade som färgprocessen för utskrifter.

RGB

RGB står för rött, grönt och blått. Dessa är de primära färgerna som används i bildskärmar och digitala enheter. Genom att blanda olika intensiteter av rött, grönt och blått kan man skapa en mängd olika färger.

DPI

DPI står för ”dots per inch” och mäter upplösningen på en utskrift. Ju högre DPI, desto mer detaljerad och skarp blir utskriften.

Vectorgrafik

Vectorgrafik skapas med hjälp av geometriska former och linjer som kan skalas upp eller ned utan att förlora kvalitet. Detta gör dem idealiska för logotyper och illustrationer.

Rastergrafik

Rastergrafik består av pixlar och är lämplig för fotografier och komplexa bilder. Uppskalning av rastergrafik kan leda till förlust av skärpa och detaljer.

UI/UX

UI står för användargränssnitt och UX står för användarupplevelse. Dessa två begrepp är centrala inom webbdesign och fokuserar på hur användare interagerar med en webbplats eller en app.

Typografi

Typografi handlar om utformningen och arrangemanget av text på en layout. Det inkluderar val av typsnitt, storlek, radavstånd och layout för att skapa en läsbar och estetiskt tilltalande design.

Bleed

Bleed är den extra marginalen runt en design som tillåter utskrift att sträcka sig utanför det slutliga trimformatet. Det säkerställer att det inte finns några vita kanter på det färdiga trycket.

PSD

Förkortningen för Photoshop Document, det primära filformatet för Adobe Photoshop. Det används för att skapa och redigera rastergrafik.

AI

står för Adobe Illustrator, en programvara som används för att skapa vektorgrafik och illustrationer. Det är ett kraftfullt verktyg för grafisk design.

EPS

EPS står för Encapsulated PostScript och är ett filformat som används för att spara och överföra vektorgrafik. Det är vanligtvis kompatibelt med olika grafiska program och tryckprocesser.

GIF

GIF står för Graphics Interchange Format och är ett filformat för rörlig grafik och enkel animation. Det är populärt för webbanvändning på grund av dess komprimeringsförmåga och stöd för transparens.

PNG

PNG står för Portable Network Graphics och är ett filformat som används för att spara rastergrafik med stöd för transparens. Det är vanligtvis användbart för webbgrafik där bildkvalitet och transparens är viktiga.

JPEG

JPEG står för Joint Photographic Experts Group och är ett filformat för rastergrafik som är vanligt för fotografier och komplexa bilder. Det är komprimerat för att minska filstorleken men kan leda till kvalitetsförlust.

JPEG 2000

JPEG 2000 är en förbättrad version av det vanliga JPEG-formatet som erbjuder bättre bildkvalitet och komprimering. Det används främst för högupplösta bilder och medicinsk bildbehandling.

WebP

WebP är ett modernare bildformat utvecklat av Google. Det erbjuder högkvalitativ bildkompression med stöd för både förlustfri och förlustrik komprimering, vilket gör det idealiskt för webbanvändning med snabbare laddningstider.

SVG

SVG står för Scalable Vector Graphics och är ett filformat för vektorgrafik som är skalbart utan att förlora kvalitet. Det är vanligt förekommande för ikoner, logotyper och illustrationer på webbsidor.

TIFF

TIFF står för Tagged Image File Format och är ett filformat för rastergrafik som används för högkvalitativa bilder och tryckning. Det stöder förlustfri komprimering och är vanligt inom professionella grafiska arbetsflöden.

PDF

PDF står för Portable Document Format och är ett filformat som används för att dela och visa dokument oberoende av programvara, hårdvara eller operativsystem. Det stöder både text och grafik och används ofta för tryckfärdiga filer.

Pantone

Pantone är ett system för standardiserade färger som används inom grafisk design och tryckning. Det är särskilt viktigt för att säkerställa korrekta färgmatchningar i tryckprojekt.

Serif och sans-serif

Serif och sans-serif är två huvudtyper av typsnitt. Serif-typsnitt har små fötter eller linjer på ändarna av bokstäverna, medan sans-serif-typsnitt saknar dessa extra detaljer. Serif-typsnitt ger vanligtvis en mer klassisk och formell känsla, medan sans-serif-typsnitt tenderar att uppfattas som moderna och rena. Valet mellan dem beror på den önskade stilen och användningsområdet för texten.

Grid

Grid system är ett rutnät som används för att skapa en enhetlig layout och placering av element i en design. Det hjälper till att skapa balans och ordning i designen.

Kerning

Kerning är processen att justera avståndet mellan enskilda tecken i en text för att förbättra läsbarheten och estetiken. Det är särskilt viktigt i typografisk design.

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum är en standard dummytext som används i design för att fylla platsen för riktig text innan den faktiska texten är tillgänglig. Det hjälper till att bedöma layout och typografi utan att bli distraherad av innehållet.

Mockup

En visuell representation av hur en design kommer att se ut i det verkliga livet. Det kan vara en statisk bild eller en interaktiv modell och används ofta för att visa designkoncept till kunder.

Wireframe

En enkel visualisering av en webbsida eller applikation som visar grundläggande layout och funktionalitet utan grafiska element. Det används för att planera och skissa ut designen innan den fullständiga grafiska utformningen påbörjas.

Att förstå och behärska de grundläggande termer och förkortningar inom grafisk design är avgörande för att skapa effektiva och professionella designprojekt. Genom att använda denna guide som referens kan du öka din kunskap och förbättra dina färdigheter inom området.

Relaterade artiklar

Offertförfrågan

Quotation request

Quote request

We’re working as fast as we can and we’ll contact you as soon as we have time. For the quickest response, please call us or send a message in the chat. 0706267032.

Offert förfrågan

Vi jobbar så fort vi kan och vi kommer att kontakta dig så fort vi har tid. För snabbast svar ring oss eller skriv i chatten. 0706267032