Ranknest logo

5 Fördelar med 3D design

3D design
3D design

De finns flera fördelar med 3D design vi har tagit fram ett urval med 5 stycken fördelar som vi anser vara viktiga och användbara. Kommer bland annat ta upp hur 3D design kan hjälpa till med hållbarhet. Hur man enklare kan visualisera och uppleva saker direkt i ett digitalt samhälle vi går emot.

1. Upplevelse direkt

3D modeller kan ge upplevelser av form och volym hos ett objekt, utan att originalet utsätts för fysisk hantering. Sedan kan man lättare kommunicera i de digitala samhället vi går mot till exempel istället för att göra prototyp och sedan skicka den till fabriken kan du då mejla en 3d prototyp och diskutera direkt digitalt med tillverkaren.

2. Enklare att ändra och skifta miljöer

När ett objekt väl är 3D-digitaliserat, kan det enkelt skalas upp eller ner och ändras om. Man kan enkelt skifta olika miljöer och ljussättningar.

3. Upptäcka problem i tidiga stadier

Man kan se hur olika material kommer att bete sig och visualisera hur objekt kommer att se ut i olika ljussättningar och hur olika skuggor kommer att se ut. På så sett kunna upptäcka fel i tidigare stadier och enkelt korrigera dem.

4. Hållbart

Möjlighet att kunna göra en kampanj  med en produkt i 3d utan att ha själva produkten. För att så sett kunna se reaktionen och sedan beställa utifrån efterfrågan i kampanjen. Visualisera objekt så att man vet lite mer vad man får innan man gör en stor beställning. Kunder kan enklare visualisera produkten innan dem handlar.

5. Tidssparande

Former som är komplexa att göra för hand  kan enklare göras enklare i datorn. Tids sparande jämfört med traditionella metoder. Möjlighet till att göra en 3D modell och 3D printa den samma dag. I med tids besparingen kan man lägga ner mer tid på själva designen.

De finns väldigt många fördelar med 3D design och de här är bara ett fåtal. Vi ser fram emot 3D design utvecklingen  som ständigt förändras och utvecklas för varje år som går. Vi hoppas att de finns något i denna artikel som du kan ta med dig och använda dig av. Om du tyckte denna artiklen var värdefull så kan du prenumerera på kunskapsnavet för mer kunskap om 3D design bland annat.

Relaterade artiklar

Offertförfrågan

Quotation request

Quote request

We’re working as fast as we can and we’ll contact you as soon as we have time. For the quickest response, please call us or send a message in the chat. 0706267032.

Offert förfrågan

Vi jobbar så fort vi kan och vi kommer att kontakta dig så fort vi har tid. För snabbast svar ring oss eller skriv i chatten. 0706267032