Ranknest logo

Byggaklart

ByggaKlart är ett framstående byggföretag, specialiserat på renoveringar och ombyggnationer, med ett starkt engagemang för att erbjuda kvalitativa och långsiktiga bygglösningar för både privatpersoner och företag. Med många års erfarenhet i branschen strävar ByggaKlart efter att förverkliga sina kunders visioner genom att leverera projekt som ökar värdet och trivseln i deras fastigheter. Företaget värdesätter kvalitet, pålitlighet och kundfokus, och deras mål är att vara det självklara valet för alla bygg- och renoveringsbehov.

Utmaning

ByggaKlart stod inför utmaningen att förnya sin visuella identitet för att bättre spegla deras höga standarder och förmåga att höja värdet på kundernas investeringar. En ny logotyp och varumärkesidentitet behövdes för att tydligare kommunicera företagets vision och kundfokus.

Metod

Vi arbetade nära med ByggaKlart för att utveckla en ny logotyp som skulle vara både modern och symbolisk. Genom att använda en stilren design och en pil som pekar uppåt, skapade vi en logotyp som illustrerar företagets förmåga att lyfta kundernas investeringar genom professionell byggnation och renovering.

Resultat

Den nya logotypen och varumärkesidentiteten har fått positiv respons från både kunder och branschkollegor. Den har hjälpt ByggaKlart att särskilja sig på marknaden och stärka sin position som en pålitlig leverantör av bygg- och renoveringstjänster. Den moderna och symboliska designen har också bidragit till att öka kundernas förtroende och medvetenheten om företagets varumärke, samtidigt som den tydligt kommunicerar den uppgång i värde som ByggaKlart levererar genom sina tjänster.

Offertförfrågan

Quotation request

Quote request

We’re working as fast as we can and we’ll contact you as soon as we have time. For the quickest response, please call us or send a message in the chat. 0706267032.

Offert förfrågan

Vi jobbar så fort vi kan och vi kommer att kontakta dig så fort vi har tid. För snabbast svar ring oss eller skriv i chatten. 0706267032