Ranknest logo

Belano

Belano Maskin AB är ett svenskt företag som grundades 1957 med målet att erbjuda högkvalitativa maskiner. De fortsätter att bygga på den orienteringen idag och kan idag erbjuda den bredaste utbudet av plåtarbetsmaskiner på marknaden. ”Vi vill inte framstå som omoderna och känner att logotypen är en stor del av hur vi uppfattas.”

Utmaning

Belano Maskin AB, ett företag med anor sedan 1957, deras nuvarande logotyp anses vara omodern och behöver anpassas för att bättre reflektera företagets vision och mål. I dagens samhälle, där varumärkesminnesvärdhet är avgörande och uppmärksamhetskostnaden är hög, insåg Belano Maskin AB att en moderniserad logotyp var nödvändig för att fortsätta vara konkurrenskraftiga och attrahera nya kunder.

Metod

Vi börjar med att noggrant analysera Belano Maskin AB:s nuvarande logotyp och företagets behov. De identifierar flera områden där logotypen kan förbättras, inklusive längden på företagsnamnet, dess generiska utseende och bristen på minnesvärda element. Vi förenklar logotypen genom att ta bort ”Maskin AB” och utforskar olika möjligheter för att skapa en minnesvärd och modern symbol som kan förbättra varumärkets igenkännande.

Vi utför flera olika skisser på både i pappers form och digitalt skapande för att experimentera med olika designalternativ. Efter en djup analys och utvärdering av olika skisser presenterar de slutligen digitala versioner av logotypen som kombinerar en tidlös, simpel och modern symbol med det förkortade företagsnamnet.

Offertförfrågan

Quotation request

Quote request

We’re working as fast as we can and we’ll contact you as soon as we have time. For the quickest response, please call us or send a message in the chat. 0706267032.

Offert förfrågan

Vi jobbar så fort vi kan och vi kommer att kontakta dig så fort vi har tid. För snabbast svar ring oss eller skriv i chatten. 0706267032